Traductor (Translator)

dilluns, 6 d’octubre de 2008

Bravo Perich!!!

Avui remenant papers antics amb l'ànim de fer neteja tot buscant una mica de lloc per a poder endreçar millor el garbuig que tinc montat a l'estudi, he trobat aquesta obra d'art. En Jaume Perich, artista de la comunicació per mitjants gràfics és a dir, com se'ls sol anomenar als d'aquesta professió, Ninotaire, amb el seu traç, podriem dir rústic però incissiu, sarcàstic, rosegador i una visió del món i les seves misèries aclaparadorament clarivident, ens va deixar, abans que se n'anés a un món segurament millor, aquesta obra mestre que mereix ser enmarcada i penjada en un lloc preferent de les nostres llars.