Traductor (Translator)

dimecres, 23 de setembre del 2009

Jardins del Príncep de Girona (Barcelona)

DSC_0923 (2)

Aquarel·la 30 x 40 cm. Paper Bockingford de 300 gr. Gra fi.

Confeso que des de que sortim a pintar amb la colla dels dimecres, estic descobrint una Barcelona fins ara inexistent per a mi. Avui hem estat als jardins del Príncep de Girona, a la part alta del carrer Lepant, passada la travessera de gràcia. És un indret preciós per a passejar-hi, llegir el diari, jugar amb els infants, prendre’s una cervesa amb els amics i també… per a pintar. I això, millor o pitjor, és el que hem fet.

Confieso que desde que salimos a pintar con la “colla dels dimecres” estoy descubriendo una Barcelona hasta ahora inexistente para mí. Hoy hemos estado en los jardines del Príncipe de Girona, en la parte alta de la calle de Lepanto, pasada la travesera de Gracia. Es un paraje precioso para leer el periódico, jugar con los niños, tomar una cerveza con los amigos y también… para pintar. Y eso, mejor o peor, es lo que hemos hecho.

dimarts, 22 de setembre del 2009

dissabte, 19 de setembre del 2009

Racó de Verges (Girona)

DSC_0912

Aquarel·la 30 x 20 cm. Paper Canson de 300 gr. Gra fi

Verges està situat en un entorn envejable, a la comarca del Baix Empordà, província de Girona. Allà hi va passar la seva infantesa el cantautor català Lluís Llach. Aquest any s’hi celebra el 1050è aniversari, cal dir, no obstant, que pocs vestigis queden en bon estat de tants anys d’història. És una llàstima.

Verges está situado en un paraje envidiable, en la comarca del Bajo Ampurdán, provincia de Gerona. Allí pasó su infancia el cantautor catalán Lluís Llach. Este año se celebra el 1050 aniversario, hay que decir, no obstante, que pocos vestigios quedan en buen estado de tantos años de historia. Es una lástima. 

divendres, 18 de setembre del 2009

Santa Maria de Vallvidrera (Vallvidrera)

DSC_0898

Aquarel·la, 31 x 41 cm. Paper Italia de 300 gr. Gra fi.

Aquarel·la presentada a l’exposició organitzada conjuntament pel nostre amic Manel Plana i l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, amb el motiu obligat de Collserola. Aquesta és la 11ª edició d’aquesta interessant exposició, que anualment organitza en Manel i que té un interés especial pel fet de ser monotemàtica per la qual cosa es poden apreciar un bon nombre d’obres que són fetes especialment per a l’ocasió, i amb el punt de vista i la interpretació ben diferents que cada artista aporta d’un mateix indret de Barcelona.

Acuarela presentada a la exposición que organizan conjuntamente nuestro amigo Manel Plana y la “Agrupació d’Acuarelistes de Catalunya”, con el motivo obligado de Collserola (Barcelona). Esta es la 11ª edición de esta interesante exposición, que anualmente organiza Manel Plana y que tiene un interés especial por el hecho de ser monotemática lo cual propicia que se puedan apreciar un buen número de obras que están hechas exprofeso para la ocasión, y con el punto de vista y la interpretación bien distintos que cada artista aporta de un mismo lugar de Barcelona.

dimecres, 16 de setembre del 2009

Placeta del Roser – Sarrià (Barcelona)

DSC_0911

Aquarel·la  30 x 40 Paper Guarro-Canson de 370 gr. Gra fi.

Racó de la barriada de Sarrià on, malgrat la proximitat de la Plaça de Sarrià amb tot el brugit de cotxes i gent que constantment hi circulen, s’hi pot trobar un ambient de pau i tranquil·litat, que en aquests temps de bogeria en que vivím, són un veritable aliment de l’esperit. Així ho ha considerat també l’amic Francesc Bueno, que vol ser, amb tots els respectes, la figura del fons.  

Rincón del barrio de Sarriá donde, a pesar de la proximidad de la Plaza de Sarriá con todo el barullo de coches y gente que constantemente circulan por la misma, se puede encontrar un ambiente de paz y tranquilidad, que en estos tiempos de locura en que vivimos, son un verdadero alimento para el espíritu. Así lo ha considerado también el amigo Francesc Bueno, que quiere ser, con todos los respetos, la figura del fondo.

divendres, 11 de setembre del 2009

Vallvidrera (Barcelona)

DSC_0900

Aquarel·la27 x 18 cm Paper Canson de 300 gr. Gra fi

Camí de l’església de Santa Maria de Vallvidrera. La tanca de la dreta és l’entrada del recinte que conté el grup d’edificis que la gent del poble anomena “La parròquia antiga”, i que actualment està en projecte de rehabilitació.

Camino de la iglesia de Santa María de Vallvidrera (Municipio de Barcelona). La verja de la derecha es la entrada del recinto que alberga el grupo de edificios que la gente del pueblo conoce como la “Parroquia antigua”, y que actualmente está en proyecto de rehabilitación.

dijous, 10 de setembre del 2009

Racó del jardí de Can Déu (Les Corts)

DSC_0897

Aquarel·la 30 x 40 cm. Paper Bockingford de 300 gr. gra fí

Els de la Colla del dimecres hem estat una altra vegada a la Plaça de la Concordia del barri de Les Corts, aquesta vegada per fer costat a l’amic Miquel Pantaleón que té una exposició en el centre Cívic de Can Déu. He donat moltes voltes abans de plantar el cavallet, senyal de que m’ha costat molt trobar el tema adequat. En ambients reduïts i tancats em costa molt motivar-me. El racó escollit no és massa reexit, peró havia de fer alguna cosa perquè el temps passava i alguns companys ja tenien mitja feina feta. No n’estic gaire content. Crec que la composició no és bona i que la realització es  més aviat justeta.

Los del grupo “La Colla del dimecres” hemos estado de nuevo en la Plaza de la Concordia del barrio de Les Corts, esta vez para acompañar al amigo Miquel Pantaleón que tiene una exposición en el centro cívico de Can Déu. He dado muchas vueltas antes de plantar el caballete, señal de que me ha costado mucho encontrar el tema adecuado. En ambientes reducidos y cerrados me cuesta mucho motivarme. El rincón escogido no es demasiado acertado, pero tenia que hacer algo, porque el tiempo pasaba y algunos compañeros ya tenían la mitad del trabajo hecho. No estoy contento. Creo que la composición no es buena y que la realización es mas bien justita.

dimecres, 2 de setembre del 2009

La casa de les Punxes (Barcelona)

DSC_0882

Aquarel·la 26 x 37 cm. Paper Guarro-Canson de 270 gr. Gra fi.

Avui, quan ens hem trobat els components de la “colla del dimecres” al davant de la Casa de les Punxes, edifici modernista construít l’any 1905 segons projecte de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, el dia estava emboirat i trist, fins i tot hi ha hagut un moment en que han caigut quatre gotetes. El dia ha seguit amb la mateixa tònica fins ben avançat el matí. No ha sigut fins ben bé les dotze que no ha sortit tímidament el sol, amb una timidesa que ha anat perdent poc a poc, fins que a l’hora de la tertulia cervesera ha lluït plenament, recordant-nos que encara és estiu.

Avui, tant la meteorologia com l’aquarel·la, ni Fu ni Fa. Ja vindràn dies millors.

Hoy cuando nos hemos encontrado los componentes de la “Colla del dimecres” delante de la “Casa de les Punxes”, edificio modernista construido en el año 1905 según proyecto del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, el día estaba nublado y triste, incluso ha habido un momento en el que han caído cuatro gotitas. El día ha seguido con la misma tónica hasta bien avanzada la mañana. No ha sido hasta cerca de las doce que ha salido tímidamente el sol, con una timidez que ha ido perdiendo poco a poco, hasta que a la hora de la tertulia cervecera ha lucido plenamente, recordándonos que todavía es verano.

Hoy, tanto la meteorología como la acuarela, ni Fu ni Fa. Ya vendrán días mejores.

Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)

DSC_0878

Acrílic s/tela 15 F (65 x 54 cm)