Traductor (Translator)

divendres, 8 d’agost de 2008

Més notes de viatges

La Iglesuela del Cid en una de tantes estades en aquest poble del Maestrat aragonès, l'any 1999

A peu per Montserrat. (1993)

Una altra vista des de la cel·la. (1993)

Vista des de la finestra de la cel·la que ocupàvem. (dibuix amb bolígraf) (1992)

Dibuix amb retolador de la plaça superior de Montserrat, abans de la reforma. (1991)