Traductor (Translator)

diumenge, 16 d’agost de 2009

Vilanova del Vallès (Barcelona)

P1030365

Acrílic /tela, 20 F

Una altra de concursos, aquesta vegada ha estat Vilanova del Vallès, l’antiga Vilanova de la Roca. Quasi tots els concursos de pintura ràpida es regeixen, més o menys, per unes bases que semblen copiades d’un model, no obstant cadascuna d’elles sol tenir alguna peculiaritat que li donen el toc personal. En les bases del concurs de Vilanova s’avisa de que el jurat qualificador de les obres, estarà format pels patrocinadors dels premis en metàl·lic, de manera que per ordre d’importancia de la quantitat aportada s’aniràn adjudicant el quadre que més els agradi. Els més llestos de la classe s’afanyen a pintar l’Ajuntament (que normalment dona el premi més gros) o, directa o indirectament, les facanes dels comerços o indústries que financien el concurs. Està vist que a partir d’ara, a més de saber pintar, per a participar en concursos haurem de portar el plànol de carrers del poble amb les indústries, comerços i entitats ben assenyalades per no equivocar-nos. Evidentment, i no és escusa, jo no tenia res a fer.

Otra de concursos, esta vez ha sido Vilanova del Vallés, la antigua Vilanova de la Roca. Casi todos los concursos de pintura rápida se rigen, más o menos, por unas bases que parecen copiadas de un modelo, no obstante cada una de ellas suele tener alguna particularidad que le dan el toque personal. En las bases del concurso de Vilanova, se avisa de que el jurado calificador de las obras, estará formado por los patrocinadores de los premios en metálico, de forma que por orden de importancia de la cantidad aportada se irán adjudicando el cuadro que más les guste. Los más listos de la clase se apresuran a pintar el Ayuntamiento (que normalmente da el premio más gordo) o, directa o indirectamente las fachadas de los comercios, industrias o entidades que financian el concurso. Está visto que a partir de ahora, además de saber pintar, para participar en los concursos tendremos que llevar encima el plano de las calles del pueblo con las industrias, comercios i entidades bien señalados para no equivocarnos. Evidentemente, y no es escusa, yo no tenia opción.

3 comentaris:

joshemari ha dit...

Hola!
A mi me gusta más esta que la anterior. Mira y en el otro te premiaron...
Hay gustos para todos. Joshemari

rafael pujals ha dit...

Y ahí està la gracia y la madre del cordero. ¿No te parece?
Un saludo.
Hasta mañana... si nos vemos.

Hola! ha dit...

Penso que tens raó. Com volies que els propietaris d'aquestes cases subvencionessin cap premi, si deuen estar a la cua de l'ajuntament per demanar ells una subvenció per a fer reformes...
Rafel, home!